Pieter Noomen

Over deze website

Op deze website staat de gehele inhoud van het boekje ‘God’ is er al – ervaringen en informatie, dat uitkwam in 2009. Ook worden de door de schrijver in ‘t Engels gepubliceerde boeken kort besproken.
Uitgangspunt is dat wat de schrijver doorgeeft van wat hij op zijn meest innerlijke geestelijk vlak hoorde en meemaakte, door ieder mens ervaren kan worden.

Het feit dat we bestaan houdt in dat er een verbinding is met wie of wat de bron is van dat bestaan. Het leven komt niet uit de lucht vallen. Het boekje stelt dat een persoonlijke band met de tijdloze alomvattende totaliteit van ‘alles’ niet iets passiefs is of slechts weggelegd voor bepaalde personen.

Waar er leven/bestaan is, is het onderdeel van het ene heelal, of men zich daar bewust van is of niet.
Voor ons mensen kan dit gegeven uitgroeien tot een intiem persoonlijk contact met de krachtcentrale die het heelal is. (Daar het woord ‘God’ voor gebruiken, wordt vermeden; het is te belast en te vaag. Het is vervangen door omschrijvingen die bij enig nadenken preciezer, toegankelijker en inspirerender zijn.)

Voorwaarde voor het directe contact is dat men het in alle eerlijkheid moet willen; dat men uit vrije wil kiest om nu al een stukje van de volle werkelijkheid te ervaren en dat men bereid is om niet te stoppen bij wat ons van buitenaf aangereikt wordt als ‘waarheden’, maar om de deuren van onze geest binnenin ons te openen om de informatie vanuit het heelal te verwelkomen.

Bij ons sterven te gelegener tijd zal iedereen, zonder uitzondering en op een puur persoonlijke manier, uitvinden of er al dan niet een andere dimensie van bestaan is, méér dan de ons bekende wereld. Dit boekje en de vijf er aan voorafgaande boeken in het Engels, nodigen uit om niet te wachten tot het einde van ons aardse leven.

Als uniek onderdeel van het ene bestaan kan iedereen in zijn of haar wereld nu al zelf iets ontdekken van de eindeloze weidsheid ervan. Wat we met de op deze website aangereikte kennis doen is een geheel persoonlijke beslissing.

Zoals de inhoud van het boek ‘God’ is er al – informatie en ervaringen, nu op deze website staat, is het de tweede ‘druk’. De wijzigingen zijn niet substantieel: minder anglicismen, een vlottere stijl en vervanging van enkele woorden - dank zij de hulp van collega Ad Geerling.

(De opbouw en opmaak en vulling van deze website heb ik te danken aan collega Erik Stam.)

Pieter Noomen                                 Los Angeles, winter 2009/10
2362 East Allview Terrace
Los Angeles, Ca 90068, U.S.A.
Telefoon: 323/466-1853
E-mail (Noomenp@aol.com)